Välkommen till HGF Lejongapets hemsida!


Vi är en lokal hyresgästförening i Kortedala som verkar för att främja hyresgästernas gemensamma intressen och utveckla en gemenskap utifrån boendes förutsättningar och önskemål. Vi vill arbeta för en tryggt och trivsamt boende och närmiljö. Vi vill ta tillvara på allas engagemang och vilja att göra vårt område och boendemiljö positivt laddad. Vårt mål är att tillsammans verka och arrangera olika aktiviteter som alla kan känna sig välkomna i. .

Du behövs


Lejongapet består av boende på Nymånegatan och Solvarvsgatan i Kortedala. För att skapa gemenskap, trygghet och trivsel vill vi ha fler engagerade personer som kommer med nya idéer och initiativ! Du som vill något för området, tveka inte utan hör av dig! Det kan röra sig om saker som ni själva vill göra och kanske finns det andra som vill samma sak. Som pysselkvällar, filmfestival, korvgrillning etc, eller om ni har frågor om ert boende och om boinflytande. Eller du kanske vill hjälpa till, men vet inte riktigt med vad. Lättast är att mejla, men kom också på våra möten så vi kan prata! Vi stödjer t ex ett projekt med stadsnära odling, som vi har iscensatt vid Nymånegatan (se nedan). Flera andra idéer om gemensamma aktiviteter och projekt behövs.

Stadsnära odling


Lejongapet har sedan i våren 2013 initierat ett odlingsprojekt vid nedre fotbollsplanen. Vi har sedan 2020 också odlingslådor mellan husen på Solvarvsgatan för Amlövs hyresgäster. Alla är välkomna att hjälpa till med arbetet och att äta av det som växer förstås. Om du vill starta upp liknande odlingar utanför ditt hus, kontakta oss så undersöker vi möjligheterna tillsammans. Vi tycker det år ett bra sätt att göra något roligt tillsammans som ger mervärde till området med vacker växtlighet.